Tesla Vznik firmy TESLA BLATNÁ, se datuje rokem 1958. Na padesátiletou tradici výroby odrušovacích prostředků pro motorová vozidla, součástek a dílů pro elektroniku a elektrotechniku navazuje současná produkce akciové společnosti. Stávající soukromá společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem dílů pro motorová vozidla, elektronických součástek, dílů a zařízení a strojní výrobou. Na uvedených činnostech se podílí přibližně 380 zaměstnanců ve výrobě a v souvisejících podpůrných útvarech. Rozvoj technické úrovně výrobků je podporován vlastním technickým oddělením. Uplatnění výrobků na trzích zajišťuje obchodní oddělení se zkušenostmi s obchodními operacemi v zahraničí. Export činí přibližně 80% z celkové produkce.

Vyvíjíme – vyrábíme – dodáváme

Autodíly
Dodávky dílů pro motorová vozidla mají v Tesle dlouhou tradici. Současné portfolio tvoří výroba a dodávky zapalovacích kabelů, zapalovacích cívek, autopojistek a autožárovek.
Pravidelně se zúčastňujeme výstav a veletrhů v Evropě a Asii.
Nabídku námi dodávaných dílů si můžete prohlédnout v katalozích jednotlivých výrobků.
Nákup můžete realizovat prostřednictvím e-shopu nebo využít prodejní síť našich odběratelů.

Elektronické součástky
Jedním z důležitých výrobních artiklů je produkce pasivních elektronických součástek. Přes osmdesát procent objemu výroby v tomto segmentu tvoří výkonové rezistory. Tlumivky a vinuté prvky se na objemu výroby střediska podílí dvanácti procenty a optoprvky (optrony a fotorezistory) zhruba osmi procenty.
Výrobky exportujeme do 20 států, největšími zákazníky jsou Německo, Česká republika, Slovensko, USA, Itálie a Polsko.

Environmentální modul
K měření kvality ovzduší a dalších fyzikálních veličin v městské zástavbě je určen environmentální modul TESLA. Zařízení je sestaveno z devíti nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo, prachové částice a úroveň hluku. Ve standardní konfiguraci zařízení se měří koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Jiný typ měření (tj. jiný druh sledované fyzikální veličiny) je zapotřebí konzultovat s oddělením vývoje.
Typické využití modulu je v místech se znečištěným ovzduším (zóny ve městech s hustou dopravou, křižovatky, výrobní provozy). Z hlediska montáže je nejvhodnějším umístěním např. sloup veřejného osvětlení, případně jiné místo, kde je k dispozici síťové napájení 220V.
Pro přenos dat do datacentra (cloudu) jsou využívány technologie LORA nebo IQRF (v budoucnu také Wi-fi). Uživatel poté sleduje výsledky měření prostřednictvím webové aplikace.
Pro případ výpadku napájení mohou do modulu být alternativně vestavěny dobíjecí aku Li-Ion, jejichž dobíjení je řízeno vnitřně zabudovanou, procesorem řízenou nabíječkou.

Datový list :
Produktový list EVM
Zákaznická elektronika
Středisko výroby elektronických zařízení je zaměřeno zejména na výrobu zákaznických modulů pro řízení elektrických motorů, nabíječek pro přenosné nářadí a ochran pro baterie Li-Ion. Díky vlastnímu oddělení vývoje jsme schopni reagovat na nejnovější trendy v této oblasti se současným plněním evropských a amerických norem pro požadavky elektromagnetické kompatibility a dalších standardů.
V oblasti nabíječek a elektronických ochran je pro nás nejvýznamnějším zákazníkem firma Akku Power, v oblasti výroby řídících elektronik pro motory firmy ATAS, Techtronic Industries (TTI), Festool, Flex.
Menší podíl výroby na středisku elektronických zařízení tvoří zákaznické osazování pro firmy Bahoza, Lešikar, KV2 Audio a FAE.

Katalogy / Datové listy :
Zákaznická elektronika
Senzory a senzorové platformy
Tesla Blatná a.s. vyrábí senzory na keramickém substrátu pro průmyslové a vědecké využití. Nejrozšířenějším typem výrobku v tomto segmentu je platinový teplotní senzor Pt1K. Pro účely detekce specifických médií nabízíme řadu platforem.
Konstrukce interdigitálních zlatých elektrod s označením BI2 nebo kombinovaný systém označený KBI2 tvořeným IDE elektrodami, topným elementem a teplotním senzorem v platinové vrstvě nabízí možnosti aplikace senzitivních vrstev metodou spin, drop-coatingu. Senzorové platformy jsou opatřeny stříbrnými drátovými vývody. Kovové vrstvy jsou tvořeny technologií tenkých a/nebo tlustých vrstev naprašováním a sítotiskem.
Vývoj a výroba senzorů probíhá v tzv. „čistých prostorech“ třídy ISO 7 a 8 dle ČSN / EN 14644-1. (tj. v prostorech s definovanou kvalitou vnitřního prostředí), vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech částic.
Většina vyvinutých senzorů je výsledkem řešení projektu OE222 spolufinancovaného z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – programu EUREKA / EURIPIDES.

E-shop
Pro nákup zapalovacích cívek, autožárovek a autopojistek můžete využít náš e-shop.
Výše zmíněné autodíly nabízíme pro více než 50 typů automobilů, a to i pro málo rozšířené, případně dnes již historické značky a typy – např. Škoda 1000 MB, Škoda 100, Zastava, GAZ, VAZ, Wartburg 353 aj.
Sady zapalovacích kabelů a cívek dodáváme dle typu vozu buď jako díly Original (originální=obvykle měděné jádro – lze nahradit i odporovým), Alternative (alternativní = hodnotná vzhledová náhrada sady Original) nebo Supplement (=funkční náhrada sady Original).

Nabízíme

Vývoj

vývoj
Naše vývojové pracoviště má dlouholeté zkušenosti s vývojem v oblasti spínaných zdrojů, nabíječek, elektronických ochran, řízení motorů a plnění norem EMC.

Detaily

Zákaznické osazování

osazování
Na základě Vašeho požadavku provedeme kompletní nebo částečné osazení DPS. V průběhu celého osazovacího procesu  sledujeme kvalitu osazování.

Detaily

Čisté prostory

senzory
Pracoviště je umístěno v čistých prostorech. K dispozici jsou naprašovací a napařovací zařízení, fotolitografie, trimovací laser, pila na řezání substrátů.

Detaily