Tesla není jen elektromobil.Tesla is not just an electric car.

Tesla je originální česká značka.Tesla is original Czech brand.

Tesla je tradice 60 let výroby bez kompromisu.60 years of production without compromise.

Automotive program

Vyrábíme a prodáváme zapalovací cívky a kabely, autopojistky, autožárovky a další příslušenství. K nákupu lze využít e-shop.We produce and sell ignition coils and cables, car fuses, car bulbs and other accessories. E-shop is available.

charger

Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Nabíječky baterií, ochranné elektroniky bateriových sestav, moduly řízení motorů. Výroba výkonových rezistorů.

zemícountries

vývozexport

ZákazníkůCustomers

ZaměstnancůEmployees

mil. Kč mil. CZK

roční obratannual turnover

automotive

Dodávky zapalovacích kabelů, cívek, autožárovek a autopojistek  tvoří jeden z hlavních pilířů výrobního programu podniku. V současné době exportujeme do 90 zemí  celého světa. Díly je možné objednat také prostřednictvím e-shopu.Delivery of ignition cables, coils, car bulbs and fuses is one of the main pillars of the company's production program. We currently export to 90 countries around the world. Parts can also be ordered through the e-shop.

ElektronikaElectronics

Elektronická výroba představuje zejména vývoj a  dodávky nabíječek a ochranných elektronik pro všechny typy baterií pro  přenosné nářadí  renomovaných firem a dodávky elektronických modulů pro řízení motorů, včetně BLDC.  Electronic production means mainly the development and production of chargers and protective electronics for all types of batteries for portable tools of reputable companies and supplies of electronic modules for motor control, including BLDC.

Struktura výrobyProduction structure

Automotive%

Nabíječky a ochranné elektronikyChargers and BMS%

Ostatní elektronická výrobaOther electronic production%

COVID - 19

V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru dodržujeme veškeré doporučené hygienické zásady. Žádáme tímto všechny návštěvníky naší společnosti, aby nám pomohli v boji proti neviditelnému nepříteli důsledným používáním roušek a dodržováním odstupových vzdáleností. Děkujeme.In the context of a worldwide coronavirus pandemic, we follow all recommended hygiene guidelines. We hereby ask all visitors of our company to help us in the fight against the invisible enemy by consistent use of veils and observance of distances. Thank you.

Počasí Blatná - Slunečno.cz
obrazek

Oddělení vývojeDevelopment department

Naše vývojové pracoviště má dlouholeté zkušenosti s vývojem v oblasti spínaných zdrojů, nabíječek, elektronických ochran, řízení motorů a plnění norem EMC.Our development department has years of experience in the development of switching power supplies, chargers, electronic protections, motor controls and EMC compliance.

Na základě Vašeho požadavku provedeme kompletní nebo částečné osazení DPS. V průběhu celého osazovacího procesu sledujeme kvalitu osazování.Customer placement

Zákaznické osazováníBased on your request we will complete or partially mount the PCB. During the whole placement process we monitor the placement quality.

ProjektyProjects

Výrobní program

Hlavní pilíře výrobního programu podniku tvoří výroba a dodávky komponent zapalování pro automobilový průmysl, výroba elektronických modulů a výroba rezistorů.The main pillars of the company's production program are the manufacture and supply of ignition components for the automotive industry, the production of electronic modules and the production of resistors.

Podnik je vybaven speciální laboratoří, tzv. čistými prostorami, ve kterých jsou vyvíjeny moderní senzorové platformy při využití nejnovějších metod aplikovaného výzkumu.The company is equipped with a special laboratory, the so-called clean rooms, in which modern sensor platforms are developed using the latest applied research methods.

01

Díly pro automobilyAutomotive components

Výroba a dodávky zapalovacích kabelů, zapalovacích cívek, autopojistek a autožárovek. Nákup můžete realizovat prostřednictvím e-shopu nebo využít prodejní síť našich odběratelů.Manufacture and supply of ignition cables, ignition coils, car fuses and car bulbs. You can make your purchase through the e-shop or use our sales network.

image10

02

Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Výroba zákaznických modulů pro řízení motorů, nabíječek pro přenosné nářadí a ochran pro baterie Li-Ion.Production of custom modules for motor control, chargers for portable tools and protections for Li-Ion batteries.

img09 img08

03

Pasivní prvkyPassive components

Výroba výkonových a vysokoohmových rezistorů, optoprvků a tlumivek.Production of power and high ohmic resistors, optics and inductors.

img09a

04

SenzorySensors

Senzory a senzorové platformy, vývoj ve specializované laboratoři - tzv. čisté prostory.Sensors and sensor platforms, development in a specialized laboratory - so-called clean rooms.

PORTFOLIO
TESLA BLATNÁ
ČESKÁ REPUBLIKA

Portfolio akciové společnosti je tvořeno čtyřmi základními skupinami výrobků: skupinou náhradních dílů pro automobily, vývojem a produkcí výrobků zákaznické elektroniky, pasivních prvků a senzorů.

Portfolio akciové společnosti je tvořeno čtyřmi základními skupinami výrobků: skupinou náhradních dílů pro automobily, vývojem a produkcí výrobků zákaznické elektroniky, pasivních prvků a senzorů.
The company's portfolio consists of four basic product groups: the automotive spare parts group, the development and production of customer electronics products, passive components and sensors.

The company's portfolio consists of four basic product groups: the automotive spare parts group, the development and production of customer electronics products, passive components and sensors.

Automotive

01A

Zapalovací cívky a kabelyIgnition coils and cables

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

DetailyDetails

Zapalovací cívky dodávají elektrickou energii nezbytnou pro zapálení palivové směsi ve spalovací komoře benzínového motoru. Aktuální sortiment zapalovacích cívek Tesla Blatná zahrnuje přes 280 různých typů cívek určených pro cca 7 000 modelů automobilů různých značek. Součástí nabízené produktové řady jsou jak tužkové cívky, vícevývodové cívky či zapalovací lišty pro motory moderních konstrukcí, tak i jednovývodové cívky (k rozdělovači) pro motory starších konstrukcí. The ignition coils supply the electrical energy necessary to ignite the fuel mixture in the combustion chamber of the gasoline engine. The current range of Tesla Blatná ignition coils includes over 280 different types of coils for approximately 7,000 models of cars of different makes. The offered product range includes both pencil coils, multi-lead coils or ignition strips for engines of modern constructions, as well as single-lead coils (for manifolds) for engines of older constructions.

A complete list of TESLA coil applications for each car model is published in the TecDoc product database. Application data is also available in printed and electronic form (PDF - see catalog). More information in the datasheet for download.

Ignition lead sets usually consist of four or more ignition cables
Ignition cables on a motor vehicle fulfill the following two basic functions:

 • energy transmission in the ignition system
 • protection of radio reception from interference

The actual suppression is ensured by the material of the electrically conductive cable core (resistive, inductive) or by the suppression resistor in the cable terminal (cables with copper core).
The ignition cables consist of the following parts:

 • cable with an electrically conductive core that is coated with an inner insulation layer and an outer sheath
 • contacts corresponding to the different ends of the spark plugs, manifolds and ignition coils
 • cable caps or cable terminals (with built-in interference suppression resistor and contact) that protect the contact connection from dirt and chemical influences

Sortiment automobilových žárovek TESLA pro trh s náhradními díly představují halogenové žárovky do hlavních světlometů, HID xenonové výbojky a automobilové žárovky pro světla směrová, koncová, brzdová, obrysová a pro osvětlení interiéru a přístrojů. Automobilové žárovky v provedení 12V jsou nabízeny v širokém sortimentu různých typů, žárovky v provedení 24V v nejběžnějších typech. Všechny žárovky a výbojky jsou homologovány a mají označení E1 nebo E8. Nabídku autožárovek doplňují univerzální servisní krabičky se žárovkami 12V, 24V a pojistkami. Detailní popis uvedeného sortimentu včetně objednacích kódů najdete v PDF katalogu – viz kapitola katalogové listy.The TESLA range of automotive lamps for the aftermarket includes halogen headlamps, HID xenon lamps and automotive lamps for directional, tail, brake, position and interior and instrument lighting. Automotive lamps in 12V design are offered in a wide range of different types, lamps in 24V design in the most common types. All lamps are E1 or E8 approved. The offer of car bulbs is complemented by universal service boxes with 12V, 24V lamps and fuses. Detailed description of the assortment including order codes can be found in the PDF catalog - see the chapter data sheets.

01B

AutožárovkyCar bulbs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

DetailyDetails

01C

AutopojistkyCar fuses

Nějaký text, motto

DetailyDetails

Pro potřeby automobilového průmyslu a pro trh s náhradními díly dodává TESLA BLATNÁ, a.s. široký sortiment tavných pojistek pro různé jmenovité proudy s jmenovitým napětím 32 V (58V, 80V). Typy pojistek:For the needs of the automotive industry and for the aftermarket, TESLA BLATNÁ, a.s. wide range of fuses for various rated currents with a nominal voltage of 32 V (58V, 80V).                                  Fuse types:

 • ploché pojistky MICRO, EXTRA MINI a MINI pro rozsah proudu 2 – 30 Aflat fuses MICRO, EXTRA MINI and MINI for current range 2 - 30 A
 • ploché pojistky ATO pro rozsah proudu 1 – 40 AATO flat fuses for current range 1 - 40 A
 • ploché pojistky MAXI pro rozsah proudu 20 – 100 AMAXI flat fuses for current range 20 - 100 A
 • pojistky MIDI pro rozsah proudu 30 – 200 AMIDI fuses for current range 30 - 200 A
 • pojistky MEGA pro rozsah proudu 40 – 500 AMEGA fuses for current range 40 - 500 A
 • páskové pojistky pro rozsah proudu 30 – 175 Astrip fuses for current range 30 - 175 A
 • páskové pojistky pro elektromobily – rozsah proudu 35 – 500 Astrip fuses for electric vehicles - current range 35 - 500 A
 • pojistky typu kartridž (japonské automobily) pro rozsah proudu 20 -120 Acartridge fuses (Japanese automobiles) for current range 20 -120 A
 • válečkové pojistky pro rozsah proudu 5, 8, 16, 25 Aroller fuses for current range 5, 8, 16, 25 A
 • skleněné pojistky pro rozsah proudu 0,5 – 10 Aglass fuses for 0.5 - 10 A current range

Jako doplňkový sortiment jsou nabízeny ploché pojistky se světelnou indikací a to typy Extra MINI, MINI, ATO, MAXI. V motorových vozidlech slouží pojistky MIDI, MEGA a páskové k ochraně silových rozvodů a elektrických zařízení, ploché a válečkové pojistky jsou určeny k ochraně nízkonapěťových systémů a přístrojů. Hodnoty jmenovitého proudu jsou u pojistek vyznačeny ražením nebo potiskem a odlišnými barvami izolačního tělesa pojistky vždy pro danou hodnotu proudu. Pro trh s náhradními díly jsou pojistky dodávány v blistrovém balení nebo v balení hromadném s počtem dodaných kusů 5 až 100 dle typu pojistek.As a complementary assortment are offered flat fuses with light indication and types Extra MINI, MINI, ATO, MAXI. In motor vehicles, MIDI, MEGA and strip fuses are used to protect power distribution and electrical equipment, and flat and roller fuses are designed to protect low voltage systems and devices. For fuses, the rated current values are indicated by stamping or printing and different colors of the fuse insulator body for each current value. For the aftermarket, fuses are supplied in blister packs or bulk packs with 5 to 100 pieces delivered, depending on the type of fuse.

Zákaznická elektronikaCustomer electronics

02A

ChargersNabíječky

Nabíječky baterií pro přenosné nářadí a elektrokola do výkonu 600WBattery chargers for portable tools and electric bikes up to 600W

DetailyDetails

Výrobní středisko Tesla Blatná, a.s. – středisko Elektroniky vyvíjí a vyrábí pro své koncové zákazníky nabíječky baterií pro přenosné nářadí. Nabíječky jsou vyráběny v provedení síťovém ve variantách vstupního napájení 230V (Evropa), 120V (USA) nebo jako autonabíječky pro napětí palubní sítě automobilů (12 / 24V).

V současné době je maximální pozornost soustředěna na nabíječky Li-Ion; vzhledem k historii používání akumulátorů a baterií NiCd a NiMH však i nadále vyrábíme nabíječky, které automaticky rozpoznají typ vložené baterie a následně se přepnou do příslušného nabíjecího módu. Všechny vyráběné nabíječky jsou řízeny mikroprocesorem.

Production center Tesla Blatná, a.s. - Electronics develops and manufactures battery chargers for portable tools for its end customers. The chargers are manufactured in the mains version in 230V (Europe), 120V (USA) input voltage versions or as car chargers for on-board voltage of cars (12 / 24V).

Currently, maximum attention is focused on Li-Ion chargers; however, due to the history of the use of NiCd and NiMH batteries, we continue to produce chargers that automatically recognize the type of battery inserted and then switch to the appropriate charging mode. All manufactured chargers are microprocessor controlled.

Elektronické ochrany baterií (BMS, Battery Management System) vyráběné v Tesle Blatná jsou moderní elektronické moduly, které disponují následujícími vlastnostmi :Electronic Battery Protection Systems (BMS) manufactured by Tesla Blatná are modern electronic modules that have the following features:

 • Řízení nabíjecího procesu mikroprocesoremCharging process control by microprocessor
 • SW nastavení limitů v širokém rozsahu (přepětí, podpětí, zkrat, teplota)SW setting of limits in wide range (overvoltage, undervoltage, short circuit, temperature)
 • Jednovodičová komunikaceJednovodičová komunikace
 • Nízká spotřeba – max. 1mA v zapnutém stavu, max. 80μA v režimu standby, max. 1 μA ve vypnutém stavu Nízká spotřeba – max. 1mA v zapnutém stavu, max. 80μA v režimu standby, max. 1 μA ve vypnutém stavu Low power consumption - max. 1mA in on state, max. 80μA in standby mode, max. 1 μA in off state

02B

Elektronické ochrany baterií - BMS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

DetailyDetails

02C

Moduly řízení motorůMotor control modules

Nějaký text, motto

DetailyDetails

Vyrábíme řídící a regulační elektroniky pro motory do přenosného nářadí renomovaných výrobců. Jedná se o moduly pro vrtačky, rozbrusky, pokosové i přímoaré pily, frézky, hoblíky, míchadla, drážkovačky zdiva a elektrické sekačky. Typické vlastnosti :We produce control and regulation electronics for engines for portable tools of reputable manufacturers. These are modules for drills, cutters, miter and jigsaws, milling machines, planers, mixers, masonry grooving machines and electric mowers. Typical features:

 • Záznam provozních údajůRecording of operational data
 • Servisní LED diodyService LEDs
 • Ochrany – přetížení, přehřátí, EMC, ochrana vůči nežádoucímu rozběhu po výpadku napájeníProtections - overload, overheating, EMC, protection against unwanted start-up after power failure
 • Automatický přechod do chladicích otáčekAutomatic transition to cooling speed
 • Zálivka ochrannou pryskyřicíOverflow with protective compound
 • Dlouhodobé testování v náročných klimatických podmínkáchLong-term testing in demanding climatic conditions
Pasivní prvkypassive components

03A

RezistoryResistors

Výkonové drátové rezistory tmelené a v hliníkovém pouzdru, vysokoohmové vrstvové rezistory, speciální zakázkově vyráběné rezistory.Wire-wound power resistors cemented and in aluminum housing, high-resistance film resistors, special custom-made resistors.

DetailyDetails

Výkonové drátové rezistory (brzdné rezistory) TESLA v Al pouzdru jsou konstruovány jako keramické trubice s navinutým odporovým vinutím, které je opatřeno izolační vrstvou. Keramické trubice jsou vloženy do hliníkových pouzder s různým průřezem. Pouzdro slouží jako chladič a může být upevněno k chladící desce. Jako vývody rezistorů slouží měděné vodiče. Vybrané typy rezistorů odpovídají požadavkům UL normy. Rezistory jsou vyráběny v toleranci ±5%.Power wire resistors (brake resistors) TESLA in Al housing are designed as ceramic tubes with wound resistance winding, which is provided with an insulating layer. The ceramic tubes are inserted into aluminum housings with different cross-sections. The housing serves as a cooler and can be attached to the cooling plate. Copper wires are used as resistor terminals. Selected types of resistors comply with the UL standard. Resistors are manufactured within ± 5% tolerance.

Výkonové drátové rezistory TESLA se skládají z odporové spirály, která je navinuta na keramické trubici. Konce spirály jsou k trubici fixovány kovovými sponami. Povrch rezistorů je opatřen vysokoteplotním tmelem. Rezistory jsou upevňovány k základně pomocí různých typů držáků. Všechny typy rezistorů lze dodat s nastavitelnou odbočkou (značení TRR).TESLA power wire resistors consist of a resistive spiral wound on a ceramic tube. The ends of the spiral are fixed to the tube with metal clips. The surface of the resistors is provided with a high-temperature sealant. The resistors are fixed to the base using different types of brackets. All types of resistors can be supplied with an adjustable tap (TRR marking).

Sortiment výkonových drátových rezistorů obsahuje drátové rezistory v hliníkovém pouzdru, tmelené drátové rezistory a sestavy rezistorů s krytím IP 20 a IP 54.The range of power wirewound resistors includes wirewound resistors in an aluminum housing, cemented wirewound resistors and resistor assemblies with IP 20 and IP 54 protection.

TESLA BLATNÁ, a.s. vyrábí standardně řady fotorezistorů se spektrální citlivostí v rozsahu 530 – 720 nm, (typické hodnoty ztrátového výkonu od 125 do 500 mW a hodnoty provozního napětí od 150 do 1 500 V) a s různým druhem zapouzdření. Jedná se o zapouzdření ve skleněné baňce (typ G09), samotná keramická destička oválná (typy K11, K25), kovové pouzdro (typy M08) keramická destička v plastu (typy P13, P28) a samotná pravoúhlá keramická destička (typ S44).TESLA BLATNÁ, a.s. produces standard series of photoresistors with spectral sensitivity in the range of 530 - 720 nm, (typical values of power dissipation from 125 to 500 mW and values of operating voltage from 150 to 1 500 V) and with various types of encapsulation. These are encapsulated in a glass flask (type G09), oval ceramic insert itself (types K11, K25), metal housing (types M08), ceramic insert in plastic (types P13, P28) and rectangular ceramic insert itself (type S44).

V návaznosti na výrobu fotorezistorů vyrábíme optron s fotorezistorem, tj. optoelektronický spojovací člen, který je tvořen světlotěsně zapouzdřenou elektroluminiscenční diodou LED, opticky navázanou na fotorezistor. Optron je zapouzdřen do pouzdra z plastické hmoty a slouží pro přenos signálu mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody. Námi vyráběné optrony se používají například v audiotechnice a v přístrojové technice. Příkladem použití jsou obvody pro ochranu reproduktorů proti přebuzení, proudová kontrola výkonu-limitery, tiché přepínání vstupů, stereokontrola zesílení, přeladitelné filtry, řízení zisku elektronkových zesilovačů.In connection with the production of photoresistors, we produce an optocoupler with a photoresistor, ie an optoelectronic coupler consisting of a light-tight encapsulated electroluminescent LED, optically coupled to the photoresistor. The optron is encapsulated in a plastic housing and serves to transmit a signal between two galvanically isolated circuits. Optocouplers produced by us are used, for example, in audio technology and instrumentation. Examples of use are circuits to protect the speakers against overload, current power-limiters, silent input switching, stereo gain control, tunable filters, gain control of electronic amplifiers.

03B

Fotorezistory a optronyPhotoresistors and optocouplers

Výroba fotorezistorů a optronů...Photoresistors and optocouplers production...

DetailyDetails

03C

TlumivkyCoils

Výroba toroidních a válcových tlumivekManufacture of toroidal and cylindrical chokes

DetailyDetails

Proudově kompenzované toroidní tlumivky jsou vyrobeny na toroidních jádrech s vysokou permeabilitou. Tlumivka má dvě souměrné cívky o stejném počtu závitů zapojené tak, aby procházející pracovní proud vytvořil dílčí magnetická pole,která se navzájem ruší. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech (potlačení asymetrické složky rušivých napětí) pro odrušení síťových přípojek zařízení, odrušení rozvaděčů, signálních zařízení, řídících systémů apod. Tlumivky se vyrábějí v nezapouzdřeném a zapouzdřeném provedení a jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů.Current compensated toroidal chokes are manufactured on high permeability toroidal cores. The choke has two symmetrical coils with the same number of turns connected so that the working current creates partial magnetic fields that interfere with each other. The chokes are used in suppression filters (suppression of the asymmetric interference voltage component) for suppressing the network connections of equipment, interference suppression of switchboards, signaling devices, control systems, etc.

Výkonové toroidní tlumivkyjsou vyrobeny na toroidních jádrech s vysokým sycením. Tlumivky mají jednu cívku z lakovaného drátu a jsou určeny pro odrušení symetrické složky rušení v elektrických zařízeních. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech pro odrušení fázových regulátorů osvětlení, elektrických rozvaděčů, řídících obvodů s triaky, tyristory a spínacími tranzistory apod. Tlumivky se vyrábějí v nezapouzdřeném a zapouzdřeném provedení a jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů.Power toroidal chokes are made on high saturation toroidal cores. The chokes have one coil of lacquered wire and are designed to suppress the symmetrical interference component in electrical equipment. The chokes are used in suppression filters for interference suppression of phase lighting controllers, electrical switchboards, control circuits with triacs, thyristors and switching transistors, etc. The chokes are manufactured in an unencapsulated and encapsulated version and are designed for mounting in printed circuit boards.

Vysokofrekvenční tlumivky jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů. Jedná se o samonosné tlumivky na tyčových jádrech s nízkou hodnotou indukčnosti.Tlumivky se především používají pro odrušení napájecích obvodů malých motorů, motorů elektrických spotřebičů a elektrických motorů v automobilovém průmyslu. High frequency chokes are designed for PCB mounting. These are self-supporting inductors on rod cores with low inductance value.The chokes are mainly used for suppressing the power circuits of small motors, electric appliance motors and electric motors in the automotive industry.

SenzorySensors

04A

SenzorySensors

Výroba senzorů a senzorových platforemManufacture of sensors and sensor platforms  

DetailyDetails

Tesla Blatná a.s. vyrábí senzory na keramickém substrátu pro průmyslové a vědecké využití. Nejrozšířenějším typem výrobku v tomto segmentu je platinový teplotní senzor Pt1K. Pro účely detekce specifických médií nabízíme řadu platforem.Tesla Blatná a.s. manufactures sensors on ceramic substrates for industrial and scientific applications. The most widespread product type in this segment is the Pt1K platinum temperature sensor. We offer a variety of platforms to detect specific media.

Konstrukce interdigitálních zlatých elektrod s označením BI2 nebo kombinovaný systém označený KBI2 tvořeným IDE elektrodami, topným elementem a teplotním senzorem v platinové vrstvě nabízí možnosti aplikace senzitivních vrstev metodou spin, drop-coatingu. Senzorové platformy jsou opatřeny stříbrnými drátovými vývody. Kovové vrstvy jsou tvořeny technologií tenkých a/nebo tlustých vrstev naprašováním a sítotiskem.The construction of interdigital gold electrodes labeled BI2 or a combined system labeled KBI2 consisting of IDE electrodes, heating element and temperature sensor in the platinum layer offers the possibility of applying sensitive layers by spin, drop-coating method. The sensor platforms are equipped with silver wire terminals. The metal layers are formed by thin and / or thick layer technology by sputtering and screen printing.

Vývoj a výroba senzorů probíhá v tzv. „čistých prostorech“ třídy ISO 7 a 8 dle ČSN / EN 14644-1. (tj. v prostorech s definovanou kvalitou vnitřního prostředí), vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech částic.The development and production of sensors is carried out in the so-called “clean rooms” of ISO 7 and 8 according to ČSN / EN 14644-1. (i.e., in spaces of defined indoor environmental quality), expressed as the number of solid aerosol particles of a given particle size.

Většina vyvinutých senzorů je výsledkem řešení projektu OE222 spolufinancovaného z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – programu EUREKA / EURIPIDES.Most of the sensors developed are the result of the OE222 project co-financed by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic - EUREKA / EURIPIDES program.

K měření kvality ovzduší a dalších fyzikálních veličin v městské zástavbě je určen environmentální modul TESLA. Zařízení je sestaveno z devíti nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo, prachové částice a úroveň hluku. Ve standardní konfiguraci zařízení se měří koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Jiný typ měření (tj. jiný druh sledované fyzikální veličiny) je zapotřebí konzultovat s oddělením vývoje.The TESLA environmental module is designed to measure air quality and other physical quantities in urban areas. The device consists of nine independent sensors that measure air quality, temperature, humidity, pressure, light, dust particles and noise levels. In the standard configuration of the device, the concentrations of carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone and nitrogen dioxide are measured. Another type of measurement (ie different kind of monitored physical quantity) should be consulted with the development department.

Typické využití modulu je v místech se znečištěným ovzduším (zóny ve městech s hustou dopravou, křižovatky, výrobní provozy). Z hlediska montáže je nejvhodnějším umístěním např. sloup veřejného osvětlení, případně jiné místo, kde je k dispozici síťové napájení 220V.Typical use of the module is in places with polluted air (zones in cities with heavy traffic, intersections, production facilities). From the point of view of installation, the most suitable location is eg a lamp post or another place where the 220V mains supply is available.

Pro přenos dat do datacentra (cloudu) jsou využívány technologie LORA nebo IQRF (v budoucnu také Wi-fi). Uživatel poté sleduje výsledky měření prostřednictvím webové aplikace. Pro případ výpadku napájení mohou do modulu být alternativně vestavěny dobíjecí aku Li-Ion, jejichž dobíjení je řízeno vnitřně zabudovanou, procesorem řízenou nabíječkou.LORA or IQRF technologies (in the future also Wi-fi) are used to transfer data to the data center (cloud). The user then monitors the measurement results through a web application. Alternatively, in the event of a power failure, a rechargeable Li-Ion battery can be built into the module, whose charging is controlled by an internally built processor-controlled charger.

04B

Environmentální modulEnvironmental module

Environmentální modul pro sledování parametrů ovzduší, včetně plynů a prachových částic.Environmental module for monitoring air parameters, including gases and dust particles.

DetailyDetails

Základním ukazatelem naší výroby je kontrola kvalityThe basic indicator of our production is quality control

Systém zabezpečování jakosti je vybudován ve smyslu ČSN ISO 9001. Certifikát jsme obdrželi v roce 1998, následné úspěšné recertifikace proběhly v letech 2008 a 2018. Od roku 2018 jsme držitelem certifikátu pro dovoz zboží do Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán). Ve výrobním procesu jsou dodržovány všechny běžné standardy platné pro elektrotechnický průmysl.The quality assurance system has been built according to ČSN ISO 9001. We received the certificate in 1998, the subsequent successful recertifications took place in 2008 and 2018. Since 2018 we have been holding a certificate for import of goods into the Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan) ). The manufacturing process complies with all common standards applicable to the electrical industry.

Dodržujeme
standardy
kvality
v celém
výrobním
procesu
We adhere to standards and quality
throughout the manufacturing
process

ESD ISO9001 ROHS UL

Download
datové listy
katalogy
Download
datasheets
catalogs

Katalogy a datové listy poskytují ucelené informace o jednotlivých výrobcích.

V případě, že byste potřebovali tištěnou verui katalogu, neváhejte si o ni požádat telefonicky nebo prostřednictvím e-formuláře.
Catalogs and datasheets provide comprehensive product information.

If you need a printed version of the catalog, please do not hesitate to ask for it by phone or via e-form.Přejít na downloadGo to download

AutodílyAutomotive parts

Katalogy : zapalovací cívky, kabely, autpojistky, autožárovky.Catalogs: ignition coils, cables, car fuses, car bulbs.

Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Základní katalog výrobků s jejich stručnými technickými popisy a charakteristikami.Basic catalog of products with their brief technical descriptions and characteristics.

img02tes

Pasivní prvkyPassive components

Katalogy vyráběných výkonových rezistorů, tlumivek a optických prvků.Catalogs of manufactured power resistors, chokes and optical elements.

SenzorySensors

Datové listy teplotních a vlhkostních senzorů a jejich platforem.Data sheets of temperature and humidity sensors and their platforms.

Automotive program

Díly zapalování

Automotive program

Autožárovky

Automotive program

Autopojistky

Automotive program

Držáky autopojistek

Elektronika

Zákaznická elektronika

Pasivní prvky

Rezistory

Pasivní prvky

Optočleny

Pasivní prvky

Optický spínač

Automotive program

Ignition parts

Automotive program

Car bulbs

Automotive program

Car fuses

Automotive program

Car fuses holders

Electronics

Customer electronics

Passive components

Resistors

Passive components

Optocouplers

Optical components

Optical switch

ReferenceReferences

img06tes

Elektronické moduly vyráběné v a.s. Tesla Blatná jsou často součásti finálních produktů renomovaných světových firem. Velkou část obchodního obratu firmy tvoří spolupráce s německými firmami.
Výroba a dodávky autodílů jsou kromě států západní Evropy směřovány také do Ruska, Asie i Jižní Ameriky.
Pro odvětví Industry 4.0 dodáváme environmentální modul pro Smart City, umožňující sledovat důležité klimatické parametry, včetně znečištění ovduší.
Electronic modules manufactured in a.s. Tesla Blatná are often part of the final products of renowned world companies. A large part of the company's turnover is formed by cooperation with German companies.
In addition to Western European countries, the production and supply of car parts is also directed to Russia, Asia and South America.
For Industry 4.0, we deliver an environmental module for Smart City, enabling monitoring of important climate parameters, including air pollution.

logo1-tesla
logo2-Tesla
logo3-tesla
logo4-Tesla
logo5-tesla
logo6-tesla

Kontaktujte násContact us

Jsme vždy na Vaší straněWe are always on your side

Jak vám můžeme pomoci? Pokud máte jakékoli dotazy týkající se společnosti Tesla Blatná, našich výrobků nebo služeb, kontaktujte nás telefonicky nebo online.How can we help you? If you have any questions about Tesla Blatna, our products or services, please contact us by phone or online.

Management

T : +420 383 415 332

M : benes@tesla-blatna.cz

team-tesla

Martin Beneš

Výkonný ředitelCEO

T : +420 383 415 307

M : siska@tesla-blatna.cz

team-Tesla

Libor Šiška

Vedoucí výrobyProduction manager

T : +420 383 415 3xx

M : krivanec@tesla-blatna.cz

team-Tesla

Ondřej Křivanec

Vedoucí prodeje autoAutomotive purchase manager

T : +420 383 415 280

M : ozanakova@tesla-blatna.cz

team-Tesla

Margita Ozaňáková

Personální ředitelkaHR manager

T : +420 383 415 331

M : kalous@tesla-blatna.cz

team-Tesla

Michal Kalous

Vedoucí logistikyLogistics manager

T : +420 383 415 365

M : stepanek@tesla-blatna.cz

team-Tesla

Stanislav Štěpánek

Technický ředitelTechnical director

Adresa společnostiCompany address

Tesla Blatná, a.s.

Palackého 644

388 01 Blatná

Telefonní číslaTelephone numbers

Ústředna : 00420 383 415 211Switchboard : 00420 383 415 211

CEO : 00420 383 415 332

Technický úsek : 00420 383 415 365Technical department : 00420 383 415 365

Platební údajePayment information

IČO : 00375306

DIČ : CZ00375306

č. účtu (EUR) : 4180840207/0100

SWIFT kód : KOMBCZPP

Company ID : 00375306

VAT No : CZ00375306

account number (EUR) : 4180840207/0100

SWIFT code : KOMBCZPP

Kontaktní formulářContact form

Vaše telefonní číslo.Phone number

PředmětSubject

Napište zprávu.Type message

Zpráva byla odeslána.Message has been sent

Omlouváme se, zprávu se nepodařilo odeslat.Sorry, the message could not be sent.