Firma

HistorieKvalitaVývojZákaznické osazováníProjekty
 • 1958 – založení podniku TESLA BLATNÁ
 • 1958 – odrušovací prostředky pro motorová vozidla
 • 1961 – pasivní elektronické součástky
 • 1970 – elektronické moduly
 • 1990 – transformace na akciovou společnost
 • 1993 – ploché pojistky
 • 1996 – privatizace akciové společnosti
 • 1998 – elektronická siréna
 • 1998 – certifikace ISO 9001
 • 2001 – zahájení dodávek pro automotive
 • 2006 – zahájení účasti v projektech EU
 • 2007 – UL certifikace výkonových rezistorů
 • 2008 – zahájení výroby nabíječek
 • 2010 – procesorem řízené nabíječky
 • 2011 – zahájení vývoje senzorových systémů
 • 2012-zahájení vývoje řízení motorů
Systém zabezpečování jakosti je vybudován ve smyslu ČSN ISO 9001. Certifikát jsme obdrželi v roce 1998, následné úspěšné recertifikace proběhly v letech 2008 a 2018. Rámcový popis zásad systému zabezpečování jakosti je rozpracován do příručky jakosti TESLA BLATNÁ, a.s. Od roku 2018 jsme držitelem certifikátu pro dovoz zboží do Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán). Ve výrobním procesu jsou dodržovány všechny běžné standardy platné pro elektrotechnický průmysl. Ve výrobním procesu je kvalita zabezpečena:
 • výběrem dodavatele
 • vstupní technickou kontrolou
 • výstupní technickou kontrolou
 • statistickou regulací procesu
 • interním auditem výrobku.
Certifikační dokumenty:
Tesla Blatná, a.s. disponuje vlastním vývojovým oddělením, kde tým zkušených vývojářů pracuje jak na projektech výrobků požadovaných našimi zákazníky, tak na vlastních vývojových projektech. Obsah činnosti vývojového oddělení pokrývá svou činností výrobní portfolio společnosti.
Osciloskop LeCroy
Osciloskop LeCroy

Zaměření vývoje :

 • Rezistory
 • Zapalovací kabely a cívky
 • Nabíječky baterií pro přenosné nářadí
 • Elektronické ochrany baterií a akumulátorů
 • Řízení motorů
 • Testery
 • Environmentální modul

Vývojové nástroje : Altium Designer, Eagle, Solid Works, AutoCAD

Programovací jazyky : assembler, C, C++, C#, Python

Měřicí přístroje :
 • Vektorové analyzátory
 • Spektrální analyzátory
 • Elektronické zátěže
 • Generátory signálu
 • Digitální osciloskopy
 • Termokamera
 • Teplotní komora
Tesla Blatná, a.s. poskytuje mimo zajištění svého běžného výrobního sortimentu také komplexní služby výroby zakázkové elektroniky. Na základě Vašich požadavků, podkladů a konzultace s naším vývojářem, provedeme výběr součástek, design schématu a realizaci layoutu desky plošného spoje. Realizujeme také výrobu prototypů, předsérií a sériové výroby. Pro služby zákaznického osazování jsou stanoveny podmínky, s jejichž rozsahem se můžete seznámit v Pravidlech pro zákaznické osazování. Využívané technologie SMD osazování :
Naše společnost se podílela na řešení několika projektů EU.Seznam těch nejdůležitějších je uveden dále.

CARAT

Cíl : Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinujících kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bio aplikace. Další účastníci projektu :
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • OZM Research s.r.o.
 • Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zahájení : 10 / 2018 Ukončení : 12 /2022

SEPIOT

Cíl : Realizace a následná výroba senzorů pro detekci oxidu uhelnatého a plynných uhlovodíků (zejména methanu a propan-butanu) umožňující zároveň jejich integraci do IoT (Internet of Things - Internet věcí) systémů. Další účastníci projektu :
 • Centrum organické chemie, s.r.o.
 • Ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i.
 • Západočeská univerzita v Plzni
Zahájení : 04 / 2018 Ukončení : 12 /2021

LAGAS

Cíl : Rozšíření portfolia výrobků ve specifické oblasti senzorů – chemistorů pro detekci plynů. Další účastníci projektu :
 • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
Zahájení : 07 / 2017 Ukončení : 06 /2021

ZEUS

Cíl : Vývoj nabíječů s neobvykle vysokou účinností (kolem 96 %) a nízkým příkonem v „Stand by“ režimu (méně než 0,5W) a ochranných obvodů (BMS) akumulátorů LiIon s velmi nízkou spotřebou. Tyto výkonné nabíječe a BMS jsou určeny pro akumulátory Li-ion pro aplikace v ručním elektrickém nářadí, zahradní technice a pro trakční akumulátory elektrických kol. Další účastníci projektu :
 • Bech Akku Power baterie s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně
Zahájení : 07 / 2014 Ukončení : 06 /2017

SYMOD

Cíl : Osobní monitorovací systém pro monitorování životních funkcí a prostředí, ve kterém se vyskytuje osoba chráněná systémem (detekce ionizujícího záření, detekce plynů, monitorování životních funkcí). Další účastníci projektu :
 • ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
 • TTC Telekomunikace, s.r.o.
 • Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Zahájení : 03 / 2013 Ukončení : 12 /2016

UNAS

Cíl : Uhlíkové nanaostruktury pro senzorové aplikace. Senzory na indikaci par a plynů na bázi nanotube a grafenu. Další účastníci projektu :
 • Centrum organické chemie
 • UFCH J. Heyrovského
 • Západočeská Univerzita v Plzni
Zahájení : 03 / 2013 Ukončení : 12 /2016

ELTEX

Cíl : Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví - smart textilie se zaměřením na ložní prádlo a následnou péči. Další účastníci projektu :
 • Centrum organické chemie
 • UFCH J. Heyrovského
 • Západočeská Univerzita v Plzni
Zahájení : 01 / 2013 Ukončení : 12 /2016

Intex II

Cíl : Řešení nových chytrých senzorových systémů („Smart Systems“) pro aplikaci v textilních výrobcích a zavedení těchto systémů do výroby. V rámci projektu byly řešeny jednotlivé díly systému, senzory plynů a dalších veličin i nové přelomové technologie. Hlavní řešitel projektu : Západočeská Univerzita Plzeň Zahájení : 03 / 2013 Ukončení : 04 /2014

SCR (Selective Catalytic Reduction)

Cíl : Vyvinout technologicky nový systém SCR (Selective Catalytic Reduction) soustavy s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu, který doplní již vyvinuté technické řešení DPF s elektrickou regenerací a vznikne tak komplexní 4cestný „one-block“ výfukový systém, který bude schopen splnit emisní limity náročných emisních norem Euro 5 / Euro 6 pro Evropu a Tier 4 pro USA. Další účastníci projektu :
 • Autometal spol. s.r.o.
Zahájení : 02 / 2012 Ukončení : 12 /2015

Malé elektromotory s integrovanou elektronickou jednotkou

Cíl : Prozkoumat, navrhnout a ověřit možnost vytvoření systému malých elektrických strojů s integrovanou elektronickou jednotkou. Další účastníci projektu : ATAS elektromotory Náchod, a.s.; Zahájení : 01 / 2012 Ukončení : 12 /2015

Mikrotech

Cíl : Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologií. Další účastníci projektu :
 • Univerzita Pardubice
 • Západočeská Univerzita Plzeň
Zahájení : 08 / 2009 Ukončení : 09 /2013