Projekty

Naše společnost se podílela na řešení několika projektů EU.Seznam těch nejdůležitějších je uveden dále.

CARAT

Cíl : Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinujících kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bio aplikace. Další účastníci projektu :
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • OZM Research s.r.o.
 • Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zahájení : 10 / 2018 Ukončení : 12 /2022

SEPIOT

Cíl : Realizace a následná výroba senzorů pro detekci oxidu uhelnatého a plynných uhlovodíků (zejména methanu a propan-butanu) umožňující zároveň jejich integraci do IoT (Internet of Things - Internet věcí) systémů. Další účastníci projektu :
 • Centrum organické chemie, s.r.o.
 • Ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i.
 • Západočeská univerzita v Plzni
Zahájení : 04 / 2018 Ukončení : 12 /2021

LAGAS

Cíl : Rozšíření portfolia výrobků ve specifické oblasti senzorů – chemistorů pro detekci plynů. Další účastníci projektu :
 • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
Zahájení : 07 / 2017 Ukončení : 06 /2021

ZEUS

Cíl : Vývoj nabíječů s neobvykle vysokou účinností (kolem 96 %) a nízkým příkonem v „Stand by“ režimu (méně než 0,5W) a ochranných obvodů (BMS) akumulátorů LiIon s velmi nízkou spotřebou. Tyto výkonné nabíječe a BMS jsou určeny pro akumulátory Li-ion pro aplikace v ručním elektrickém nářadí, zahradní technice a pro trakční akumulátory elektrických kol. Další účastníci projektu :
 • Bech Akku Power baterie s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně
Zahájení : 07 / 2014 Ukončení : 06 /2017

SYMOD

Cíl : Osobní monitorovací systém pro monitorování životních funkcí a prostředí, ve kterém se vyskytuje osoba chráněná systémem (detekce ionizujícího záření, detekce plynů, monitorování životních funkcí). Další účastníci projektu :
 • ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
 • TTC Telekomunikace, s.r.o.
 • Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Zahájení : 03 / 2013 Ukončení : 12 /2016

UNAS

Cíl : Uhlíkové nanaostruktury pro senzorové aplikace. Senzory na indikaci par a plynů na bázi nanotube a grafenu. Další účastníci projektu :
 • Centrum organické chemie
 • UFCH J. Heyrovského
 • Západočeská Univerzita v Plzni
Zahájení : 03 / 2013 Ukončení : 12 /2016

ELTEX

Cíl : Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví - smart textilie se zaměřením na ložní prádlo a následnou péči. Další účastníci projektu :
 • Centrum organické chemie
 • UFCH J. Heyrovského
 • Západočeská Univerzita v Plzni
Zahájení : 01 / 2013 Ukončení : 12 /2016

Intex II

Cíl : Řešení nových chytrých senzorových systémů („Smart Systems“) pro aplikaci v textilních výrobcích a zavedení těchto systémů do výroby. V rámci projektu byly řešeny jednotlivé díly systému, senzory plynů a dalších veličin i nové přelomové technologie. Hlavní řešitel projektu : Západočeská Univerzita Plzeň Zahájení : 03 / 2013 Ukončení : 04 /2014

SCR (Selective Catalytic Reduction)

Cíl : Vyvinout technologicky nový systém SCR (Selective Catalytic Reduction) soustavy s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu, který doplní již vyvinuté technické řešení DPF s elektrickou regenerací a vznikne tak komplexní 4cestný „one-block“ výfukový systém, který bude schopen splnit emisní limity náročných emisních norem Euro 5 / Euro 6 pro Evropu a Tier 4 pro USA. Další účastníci projektu :
 • Autometal spol. s.r.o.
Zahájení : 02 / 2012 Ukončení : 12 /2015

Malé elektromotory s integrovanou elektronickou jednotkou

Cíl : Prozkoumat, navrhnout a ověřit možnost vytvoření systému malých elektrických strojů s integrovanou elektronickou jednotkou. Další účastníci projektu : ATAS elektromotory Náchod, a.s.; Zahájení : 01 / 2012 Ukončení : 12 /2015

Mikrotech

Cíl : Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologií. Další účastníci projektu :
 • Univerzita Pardubice
 • Západočeská Univerzita Plzeň
Zahájení : 08 / 2009 Ukončení : 09 /2013