Řízení jakosti

Systém zabezpečování jakosti je vybudován ve smyslu ČSN ISO 9001. Certifikát jsme obdrželi v roce 1998, následné úspěšné recertifikace proběhly v letech 2008 a 2018. Rámcový popis zásad systému zabezpečování jakosti je rozpracován do příručky jakosti TESLA BLATNÁ, a.s. Od roku 2018 jsme držitelem certifikátu pro dovoz zboží do Celní unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán). Ve výrobním procesu jsou dodržovány všechny běžné standardy platné pro elektrotechnický průmysl. Ve výrobním procesu je kvalita zabezpečena:
  • výběrem dodavatele
  • vstupní technickou kontrolou
  • výstupní technickou kontrolou
  • statistickou regulací procesu
  • interním auditem výrobku.
Certifikační dokumenty: