Telefonní seznam

Představenstvo společnosti
Jméno Funkce Telefon Fax Email
Jan KALOUS manažer +420 383 415 210 300 jkalous@tesla-blatna.cz
Josef MAŘÍK manažer +420 383 415 210 300 marik@tesla-blatna.cz
Josef BUŘIČ manažer +420 383 415 210 300 buric@tesla-blatna.cz
Centrála
Jméno Funkce Telefon Fax Email
Mgr. Martin BENEŠ výkonný ředitel +420 383 415 332 300 benes@tesla-blatna.cz
Ing. Ondřej KREJČÍ vedoucí nákup / prodej - elektro +420 383 415 356 300 krejci@tesla-blatna.cz
Mgr. Ondřej KŘIVANEC, MBA vedoucí nákup / prodej - auto +420 383 415 356 300 krivanec@tesla-blatna.cz
Michal Kalous vedoucí logistiky +420 383 415 xxx 300 mkalous@tesla-blatna.cz
Ing. Miroslav VAŇÁČ finanční ředitel +420 383 415 333 277 vanac@tesla-blatna.cz
Margita OZAŇÁKOVÁ personální ředitel +420 383 415 380 277 ozanakova@tesla-blatna.cz
Ing. Pavol OZAŇÁK ředitel marketingu +420 383 415 366 300 ozanak@tesla-blatna.cz
Alexandr KALOUS referent marketingu +420 383 415 324 300 akalous@tesla-blatna.cz
Josef BUŘIČ ředitel vnitřního auditu +420 383 415 248 277 jburic@tesla-blatna.cz
Milan BENEŠ ředitel odboru řízení jakosti +420 383 415 323 277 mibenes@tesla-blatna.cz
Obchodní zástupci / nákup / prodej
Jméno Funkce Telefon Fax Email
Ing. Ondřej KREJČÍ vedoucí nákup / prodej - elektro +420 383 415 356 300 krejci@tesla-blatna.cz
Mgr. Ondřej KŘIVANEC, MBA vedoucí nákup / prodej - auto +420 383 415 356 300 krivanec@tesla-blatna.cz
Karel JUNG prodej elektro +420 383 415 203 300 jung@tesla-blatna.cz
Bc. Kateřina BLAŽKOVÁ prodej nabíječky, elektroniky +420 383 415 372 300 blazkova@tesla-blatna.cz
Petr MAŘÍK prodej auto - vedoucí +420 383 415 337 215 pmarik@tesla-blatna.cz
Ing. Miloslav ŠUPÁLEK prodej autopříslušenství +420 383 415 354 300 supalek@tesla-blatna.cz
Bc. Martin VONEŠ prodej rezistory +420 383 415 356 300 vones@tesla-blatna.cz
Václav ŠVEC vedoucí dispozičního nákupu +420 383 415 303 350 nakup@tesla-blatna.cz
Alena HAVELKOVÁ prodej elektro - fakturace +420 383 415 201 215 havelkova@tesla-blatna.cz
Jana CHMELAŘOVÁ prodej auto - fakturace +420 383 415 217 215 chmelarova@tesla-blatna.cz
Dana PIKLOVÁ prodej rezistory - fakturace +420 383 415 201 215 piklova@tesla-blatna.cz
Technický úsek
Jméno Funkce Telefon Fax Email
Ing. Stanislav ŠTĚPÁNEK technický ředitel +420 383 415 365 270 stepanek@tesla-blatna.cz
Ing. Michal BODNÁR, Ph.D. vedoucí tenkovrstvých technologií +420 383 415 352 270 bodnar@tesla-blatna.cz
Michal VANDUCH vedoucí TPV +420 383 415 325 270 vanduch@tesla-blatna.cz
Bc. Josef ETLÍK vedoucí vývoje +420 383 415 318 270 etlik@tesla-blatna.cz
Výrobní úsek
Jméno Funkce Telefon Fax Email
Ing. Libor ŠIŠKA vedoucí výrobního úseku +420 383 415 307 277 siska@tesla-blatna.cz
Ing. Jaroslav HAJNA hlavní technolog +420 383 415 372 277 tesla@tesla-blatna.cz
Miroslav SEDLÁČEK vedoucí strojní výroby +420 383 415 243 277 msedlacek@tesla-blatna.cz
Ing. Jan LIBÝ vedoucí strojní konstrukce +420 383 415 308 277 liby@tesla-blatna.cz