Optoelektronické prvky

Prospekty : FOTOREZISTORY | OPTRONY | OPTICKÝ SPÍNAČ .

Fotorezistory

Fotorezistory jsou polovodičové prvky, které mění hodnotu odporu v závislosti na osvětlení.
TESLA BLATNÁ, a.s. vyrábí standardně řady fotorezistorů se spektrální citlivostí v rozsahu 530 – 720 nm, (typické hodnoty ztrátového výkonu od 125 do 500 mW a hodnoty provozního napětí od 150 do 1 500 V) a s různým druhem zapouzdření. Jedná se o zapouzdření ve skleněné baňce (typ G09), samotná keramická destička oválná (typy K11, K25), kovové pouzdro (typy M08) keramická destička v plastu (typy P13, P28) a samotná pravoúhlá keramická destička (typ S44).
Používané fotocitlivé materiály umožňují měnit vlnovou délku pro maximální citlivost v rozsahu 510-730 nm (zkráceně v typovém označení jako 53,56,60,65,72). Závislost odporu na osvětlení udávají tabelované hodnoty odporu při osvětlení 10 lx (v typovém označení střed tolerančního pole hodnot odporu např. jako 10,15,20,40).

Optrony

Optron s fotorezistorem je optoelektronický spojovací člen, který je tvořen světlotěsně zapouzdřenou elektroluminiscenční diodou LED, opticky navázanou na fotorezistor. Optron je zapouzdřen do pouzdra z plastické hmoty a slouží pro přenos signálu mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody. Na rozdíl od běžných optronů se spínacím prvkem – fototranzistorem, triakem se optron s fotorezistorem chová jako elektricky ovládaný potenciometr, kdy odpor fotocitlivé vrstvy závisí na osvětlení diodou LED. Optrony se vyznačují nízkou hodnotou nelineárního zkreslení (THD 0,025-0,035%). Pro typy optronů s dvojitým fotorezistorem na výstupu jsou charakteristické kratší náběhové a doběhové časy a definovaná symetrie signálu. Optrony s fotorezistorem se používají například v audiotechnice a v přístrojové technice. Příkladem použití jsou obvody pro ochranu reproduktorů proti přebuzení, proudová kontrola výkonu-limitery, tiché přepínání vstupů, stereokontrola zesílení, přeladitelné filtry, řízení zisku elektronkových zesilovačů.