Řídící moduly pro motory

Prospekt : ZÁKAZNICKÁ ELEKTRONIKA

Vlastnosti

 • Záznam provozních údajů
 • Servisní LED diody
 • Ochrany – přetížení, přehřátí, EMC, ochrana vůči nežádoucímu rozběhu po výpadku napájení
 • Automatický přechod do chladicích otáček
 • Dlouhodobé testování v náročných klimatických podmínkách
 • Zalévání ochrannou pryskyřicí

Architektura

 • 32-bitové mikroprocesory s jádrem Cortex-M3
 • Vestavěné ochrany : EMC, přetížení, zkrat, přepětí, podpětí, přehřátí
 • Moderní výkonové polovodiče
 • Široký rozsah regulace otáček
 • Vysoká účinnost
 • Proudová/otáčková zpětnovazební regulace
 • Dynamické přizpůsobení změnám napětí a frekvence sítě
 • Pozvolný rozběh, rychlé brzdění

Měniče pro asynchronní motory

 • Robustní konstrukce
 • Příkon až 3,5kW/230V AC
 • Řízení U/f
 • UART komunikace
 • IP 67

Měniče pro BLDC motory

 • Integrace do krytu motoru
 • Precizní a stabilní regulace
 • 300W/10–15V DC | 600W/18–32V DC 600W/230V AC
 • CAN komunikace
 • Široké možnosti řízení IP 67

Využití

 • Vrtačky
 • Úhlové a přímé brusky
 • Pokosové a přímočaré pily
 • Frézky a hoblíky
 • Drážkovačky zdiva
 • Míchadla
 • Řetězové pily
 • Elektrické sekačky