Senzory

Datové listy : Pt1k – teplota | Bi2H – vlhkost | Platforma BI2 | Platforma KBI2 | Platforma BE3 .

Senzor teploty Pt1K

Tesla Blatná a.s. vyrábí platinové teplotní senzory (odporové senzory teploty) pro průmyslové a vědecké využití. Teplotní senzory jsou konstruovány jako tenkovrstvé odporové senzory na keramickém substrátu. Tato konstrukce má řadu výhod oproti klasickým senzorům z navinutého platinového drátu. Konstrukce tenkovrstvého senzoru je jednodušší, má větší mechanickou odolnost a nabízí větší variabilitu v použití. Platina má pro účely odporového teplotního senzoru výborné fyzikální parametry – teplotní stabilitu, snese teplotní rozsah od -200°C až do 1000°C. Vyráběné platinové senzory mají teplotní koeficient (TKR) 3850 ppm/K a odpovídají normě ČSN EN 60 751. Základní nominální hodnotou vyráběných teplotních odporů je 1000 Ω. Můžeme nabídnout teplotní odpory různých rozměrů a nominálních hodnot odporů podle zákaznické specifikace.
Pro účely detekce specifických médií nabízíme řadu platforem na keramickém substrátu. Konstrukce interdigitálních zlatých elektrod s označením BI2 nebo kombinovaný systém označený KBI2 tvořeným IDE elektrodami, topným elementem a teplotním senzorem v platinové vrstvě nabízí možnosti aplikace senzitivních vrstev metodou spin, drop-coatingu. Senzorové platformy jsou opatřeny stříbrnými drátovými vývody. Kovové vrstvy jsou tvořeny technologií tenkých a/nebo tlustých vrstev naprašováním a sítotiskem.

Senzorová platforma KBI2

Platforma KBI2 se skládá z teplotního senzoru Pt1K, vyhřívacího elementu a interdigitální elektrodové struktury. Všechny elementy jsou tvořeny tenkou vrstvou platiny na keramickém substrátu. Vyhřívací element a teplotní senzor jsou chráněny tenkou izolační vrstvou. Citlivé vrstvy mohou být deponovány na nepasivovanou interdigitální strukturu metodou sítotisku, spin-coating, drop-coating atd.

Senzorová platforma BI2

Na keramickém substrátu jsou naneseny zlaté elektrody, na které mohou být aplikovány senzitivní vrstvy tlusto- nebo tenkovrstvou technologií. Systém elektrod umožňuje použití nejrůznějších citlivých vrstev. Dle zákaznické specifikace lze vyrobit různé topologie interdigitálních elektrod.

Vlhkostní senzor BI2H

Vlhkostní senzor BI2H je polovodičový senzor určený pro měření relativní vlhkosti. Fyzikální princip měření je založen na vlastnostech organického polovodiče, který vlivem vlhkosti mění svou impedanci. Měnící se impedanci senzitivní vrstvy vlivem vlhkosti lze již snadno elektricky vyhodnocovat.

Charakteristické vlastnosti

  • vlhkostní senzor s organickou polovodičovou vrstvou
  • měřicí rozsah od 20 do 90 % RH při teplotách od 0 do 60 °C
  • přívody 10 mm Ag drát ø 0,25 mm nebo dle zákaznické specifikace
  • jednoduché vyhodnocení
  • kompaktní rozměry
  • není potřeba kalibrace
  • ekonomické provedení / ekonomický design