Tlumivky

Datový list : ODRUŠOVACÍ TLUMIVKY

Toroidní proudově kompenzované tlumivky

Proudově kompenzované toroidní tlumivky jsou vyrobeny na toroidních jádrech s vysokou permeabilitou. Tlumivka má dvě souměrné cívky o stejném počtu závitů zapojené tak, aby procházející pracovní proud vytvořil dílčí magnetická pole,která se navzájem ruší. Pro rozdílné proudy vznikající při asymetrickém rušení však tlumivka představuje velkou indukčnost. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech (potlačení asymetrické složky rušivých napětí) pro odrušení síťových přípojek zařízení, odrušení rozvaděčů, signálních zařízení, řídících systémů apod.. Rezonanční kmitočty překrývají dle typu tlumivky oblast 0,01 až 100 MHz. Tlumivky se vyrábějí v nezapouzdřeném a zapouzdřeném provedení a jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů.

Toroidní výkonové tlumivky

Výkonové toroidní tlumivky jsou vyrobeny na toroidních jádrech s vysokým sycením. Tlumivky mají jednu cívku z lakovaného drátu a jsou určeny pro odrušení symetrické složky rušení v elektrických zařízeních. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech pro odrušení fázových regulátorů osvětlení, elektrických rozvaděčů, řídících obvodů s triaky, tyristory a spínacími tranzistory apod.. Rezonanční kmitočty překrývají dle typu tlumivky oblast 0,01 až 10 MHz. Tlumivky se vyrábějí v nezapouzdřeném a zapouzdřeném provedení a jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů.

Vysokofrekvenční tlumivky

Tyto tlumivky jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů. Jedná se o samonosné tlumivky na tyčových jádrech s nízkou hodnotou indukčnosti. U tlumivek, které jsou nastaveny pro velké proudy, nedochází k přesycení ani při maximálním provozním proudu (odrušení kolektorových motorů).Tlumivky se především používají pro odrušení napájecích obvodů malých motorů, motorů elektrických spotřebičů a elektrických motorů v automobilovém průmyslu.[/lgc_column]